Organisatieontwikkeling, Strategisch HRM, Arbeidsdeskundig Advies, WIA, Ziekteverzuimbegeleiding

Begeleiding ziekteverzuim - HrmPlusMrt16

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Begeleiding arbeidsongeschikte medewerker in 1e en 2e jaar

Verzuim kost geld, daarom is het belangrijk om het verzuim laag te houden. Verzuimmanagement is echter meer dan kostenbeheersing want het kan ook een preventieve werking hebben. HrmPlus heeft ervaring met het reduceren van verzuim en het begeleiden van verzuimtrajecten.

Door HrmPlus in een vroeg stadium te raadplegen, verkleint u de kans op hoge kosten. HrmPlus helpt u bij de opbouw van het ziekteverzuimdossier en adviseert u over de vervolgstappen, zoals re-integratie. Want ook in geval van re-integratie is het belangrijk om doortastend te werken. Zo beperkt u het risico van onnodig loondoorbetaling en vervangingskosten als gevolg van ziekteverzuim.

HrmPlus kan een Arbobeleid opstellen waarmee u een richtlijn krijgt voor het ziekteverzuimbeleid.Als Registerarbeidsdeskundige ondersteunt HrmPlus u met de regelgeving van Sociale Zekerheid.

Kortom: de activiteiten van HrmPlus hebben als doel een snelle re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker om onnodige verzuimkosten te voorkomen.

HrmPlus ondersteunt bij het opstellen van het Plan van Aanpak, 1e jaars evaluatie, het re-integratieverslag (RIV).
Ook het afhandelen van WIA-aanvragen, het voeren van verzuimgesprekken, en het aanvragen van deskundigenoordeel bij het UWV zijn mogelijk.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu