Organisatieontwikkeling, Strategisch HRM, Arbeidsdeskundig Advies, WIA, Ziekteverzuimbegeleiding

Coachen en trainen - HrmPlusMrt16

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het coachen en trainen van personeel
Coachen is een effectieve en geaccepteerde manier om uw HR beleid te ondersteunen.

Vier redenen om voor coaching te kiezen:

 •  Ter ondersteuning van een re-integratietraject.

 •  Om de doorstroom binnen uw organisatie te stimuleren.

 •  In geval van conflictsituaties

 •  Bij gedragsverandering


Als werkgever kunt u er ook voor kiezen uw medewerker een coachingstraject aan te bieden.

U zult merken dat uw medewerker productiever is, betere prestaties levert en zijn talenten meer benut.

 •  Loopbaanadvisering aan medewerkers

 •  Begeleiden van ‘boventalligen’ naar ander werk

 •  Re-integratie intern of extern van medewerkersTraining, zoals
Organisatieveranderingen begeleiden door middel van advisering en trainingen, zoals

 •   Sollicitatietraining,

 •   Aanpassing aan cultuur

 •   Verandering managementstijlen

 •   Trainen in gedragsverandering


Het geven van een cursus over

 •   Werkoverleg,

 •   Ziekteverzuimbegeleiding

 •   Ten behoeve van loopbaan (presenteren, solliciteren).
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu